Sikkerhet

Speiderlederne

Speideren har krav til alle ledere som politiattest. Dette er med på å sikre at ingen ledere er dømt for vold eller overgrep. I tillegg gjennomfører lederne en rekke kurs, blant annet Grunnkurs i førstehjelp og sikkerhet på tur for å få kompetanse til å arrangere trygge og gode turer. Barna lærer også om sikkerhet, som kameratredning i kano. De bruker også sikkerhetsutstyr, som hjelm, tau og redningsvest.

Isklatring

Forsikring

NSF har en egen ulykkesforsikring for speidere. I tillegg anbefales det at speiderne har reiseforsikring som kan dekke skader på eller tap av personlige eiendeler, og hjemreise ved eventuelle uforutsette hendelser eller sykdom.

Beredskapsgrupper

Speideren har egne beredskapsgrupper som er tilstede på større, nasjonale arrangementer. Beredskapsgruppen ligner på Røde kors hjelpekorps, og består av speidere over 16 år som er godkjente til å håndtere skader og ulykker.

Hjemmeleder

Mens troppen drar på større turer og leire vil det alltid være en leder hjemme med liste over hvem som er med og telefonnumre til foresatte. Denne personen vil som regel være i jevnlig kontakt med de som er på tur/leir. Hjemmeleder kan godt være en forelder.