Bli medlem

Speidermøtene

Alle speidermøter holdes på tirsdager, men tid og sted varierer med enhetene. Enhetssidene har detaljert informasjon om møtetider og terminlister.

Har du spørsmål kan du gjerne ta kontakt med gruppeleder, Hanne Hognestad, på tlf 97981949 eller send en e-post til hanne.hognestad@online.no. Du kan også kontakte enhetslederne direkte. Kontaktinformasjonen finner du i oversikten over ledergruppa.

Innmelding og kontingent

Innmeldingsskjema finner du her:
Innmeldingsskjema (Word-format)
Innmeldingsskjema (pdf-format)
Skjemaet fylles ut og sendes til hanne.hognestad@online.no

Medlemskap i Norges speiderforbund (NSF) gir også automatisk medlemskap i Hyggen speidergruppe. Ulykkesforsikring er inkludert, og gjelder alle medlemmer til/fra og på speiderarrangementer. (Forsikringsbrosjyre kan bestilles fra forbundskontoret, tlf: 22992230.)

Årets kontingent er på 1080,- og fordeler seg slik:
480,- Forbundskontingent til NSF (inkludert ulykkesforsikring)
240,- Kretskontingent (Nedre Buskerud krets)
360,- Gruppekontingent (Hyggen speidergruppe)

Nye medlemmer på høsten betaler kun gruppekontingenten.

De to første medlemmene i hver husstand betaler full kontingent. Øvrige medlemmer betaler moderert kontingent.

Speiderjenter i NM