Historikk

Hyggen 1 speidergruppe opprettes

Hyggen 1 speidergruppe ble stiftet 11. februar 1964. Åse Lien Aaberg, som selv var speider i Røyken 1 på den tiden, ønsket å starte opp med speiderarbeid i Hyggen. Åse begynte selv som speider i 1951, 10 år gammel. I februar 1964 samlet hun to jenter fra Jerdal og seks fra Hyggen, til det første patruljemøtet.

Den første patruljen i Hyggen bestod av: Gudrun Juliussen, Anne Kristine Lien, Elinor Samuelsen, Torild Samuelsen, Bjørg Hansen, Torild Naustalslid, Sigrid Hafskjold og Thorill Gulbrandsen. Disse dannet den første patruljen og tok navnet «Skogstjerne». Speiderideen slo rot i lokalmiljøet og gruppens virksomhet økte. Etter 2 års drift kom «Svalepatruljen», og etter 15 år var 56 jenter med.

Åse Lien Aaberg
Åse på landsmøte på Røros i 1977

Guttene kommer også med

I 1977 startet Bjørn Jim Andersen den første guttetroppen, og 1. Hyggen speidergruppe var en realitet. Da Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speiderguttforbund slo seg sammen i 1978, var det naturlig med et nærmere samarbeid mellom Hyggen 1 og 1. Hyggen.

Programmet fra sentralt hold ble utviklet til fellesaktiviteter for gutter og jenter. Til tross for en viss motstand og skepsis fra foreldre, ble det en sammenslåing av jente- og guttetroppene i 1979. Gruppen kalte seg i en periode for «1. Hyggen 1», for å tilfredsstille begge parter, men valgte senere «Hyggen speidergruppe» som det offisielle navnet.

Åse fortsatte som gruppeleder i den nye gruppa, mens Bjørn var troppsleder og gruppeassistent. Åse satt som uavbrutt som gruppeleder i 19 år, fram til 1983.  Håkon Skjolden ble deretter valgt for en toårs-periode fra 1983-1985, før Åse igjen ledet gruppa til 1991. Torgeir Feyling har vært gruppens leder fra 1991 til 2021. Da overtok Hanne Hognestad.

1980- og 90-tallet

Gruppemerket slik vi kjenner det i dag, er tegnet av mangeårig Hyggenspeider; Sølvi Johansen i 1985.Logoen til HSG

I 1985 var det nærmere 100 medlemmer i gruppen og vi var den tredje største av kretsens 30 grupper. Det var stor aktivitet i alle enheter. I likhet med resten av forbundets grupper og andre barne- og ungdoms organisasjoner sine lokalgrupper, tapte også vi en del medlemmer på -90 tallet. Samfunnsendringene påvirket også interessen for speiderarbeidet. Vi var nede i kun 60 medlemmer i 1998/99, men har de senere årene vært i ny vekst og på 2000-tallet stabilisert oss på omkring 90 medlemmer.

Gruppen støttes økonomisk av foreldreforeningen og kommunen, foruten vårt eget inntektsbringende arbeid og medlemmenes kontingenter.

Nystarting

Hyggen meiseflokk startet opp i 1965, ledet av Anne-Grethe Pedersen og Anne Kristine Lien. Bjørn Jim Andersen startet guttespeidingen i 1977, og de fikk etter hvert sin ulveflokk ledet av Merete Rørvik og Hege Dokken. Vera Wiik startet opp Hyggen roverlag i 1978 og fikk med de første guttene i 1980.

Bjarne roverlag
Bjarne roverlag, 1987

I 1987 så «Bjarne Roverlag» dagens lys – en aktiv vennegjeng av kjeledresskledde rovere, som hadde stor betydning for gruppens aktivitet i 10 års perioden: 1987-1997.

Logoen til Bjarne roverlag
Logoen til Bjarne roverlag, tegnet av Asbjørn Feyling

I 1990 startet Åse og Tone Mentzoni opp med Beverspeiding for 8 barn i førskolealder. Ordningen har vært en suksess og har blitt en permanent enhet i vår gruppe.

Høsten 2003 ble det på nytt innført en deling mellom aldersgruppene i troppen: Stifinnere (5-7 kl.) og Vandrere (8-10 kl.).

Leirer, turer og annen aktivitet

Hyggen har deltatt ved samtlige landsleirer. Vi har også deltatt ved alle kretsens leirer og har jevnlig arrangert våre egne troppsleirer, internasjonale leirer og har siden 1988 hatt som mål å reise utenlands med speiderne, hvert 4. år.

Vi har siden 1981 fått en «leirturnus» på 4 år, som innebærer at vi reiser på henholdsvis landsleir, gruppeleir, kretsleir og utenlandsleir med egen gruppe, hvert 4. år. Vi har også sendt både speidere, rovere og ledere med den norske verdensspeider jamboree- kontingenten som arrangeres hvert 4. år.

Speiderleirer Hyggen speidergruppe har deltatt på

1964 Gruppeleir Filtvet
1965 Landsleir Steinkjer
1966 Gruppeleir Verketsøya
1967 Gruppeleir Filtvet
1968 Kretsleir Helgøya
1969 Landsleir Fredrikstad
1970 Gruppeleir Onsakervika
1971 Gruppeleir Filtvet
1972 Kretsleir Berby ved Iddefjorden
1973 Landsleir Alvdal
1974 Gruppeleir Røyse
1975 Kretsleir Melsomvik
1976 Landsleir/Gruppeleir Åndalsnes/Håøya
1977 Kretsleir /fellesleir Goplerud /med alle forbundene: Mo i Rana
1978 Landsleir/Vandrerleir/Gruppeleir Bergen/Sveits/Filtvet
1979 Vandrerleir/Stifinner/Gruppeleir Finland/Filtvet
1980 Kretsleir Risør (Dra til Sjøs)
1981 Landsleir Åsnes
1982 Gruppeleir Hoensvannet
1983 Kretsleir Sandøya (Sjøsprøyt)
1984 Gruppeleir Elsrud
1985 Landsleir Notodden
1986 Gruppeleir/Roverlandsleir Risøya (med 10.Drm.3) / Verdal (5 stk)
1987 Kretsleir/Jamboree Solheimstulen («Vannorakk»)  / Australia (3 stk.)
1988 Gruppeleir «Tri-Jamb» i Nederland
1989 Landsleir Skaugum
1990 Gruppeleir/Roverlandsleir Ingelsrud /  Harstad (1 stk.)
1991 Kretsleir/Jamboree Risør («Kast loss») / Sør-Korea (3 stk.)
1992 Gruppeleir Sjøspeiderleir i Danmark («SØ-92»)
1993 Landsleir Eidskog
1994 Gruppeleir Hoensvannet
1995 Kretsleir Stavern
1996 Gruppeleir Sammen med Vestre Røyken: England
1997 Landsleir Austrått
1998 Gruppeleir Hyggen og Vestre Røyken: Vandrerleir i Rondane
1999 Kretsleir Seljord
2000 Gruppeleir Sammen med Nærsnes: England
2001 Landsleir Fredrikstad, «Urban 2001»
2002 Gruppeleir Fellesleir for Røyken gruppene: Tredalen
2003 Kretsleir Arendal
2004 Gruppeleir 40 års jubileum Kandersteg/Sveits
2005 Landsleir Ingelsrud, «Fri-05»
2006 Gruppeleir Padleleir på Telemarkskanalen
2007 Kretsleir Hampshire/ England i forb. med 100 års markering
2008 Gruppeleir v/Hafslovannet i Luster «fra fjord til fjell»
2009 Landsleir                                    Åndalsnes, «Utopia»
2010 Gruppeleir Braga, Portugal
2011 Kretsleir / Jamboree Camp in Camp, Sonnarp, Sverige / Jamboree i Rynkeby, Sverige (11 stk)
2012 Gruppeleir Padleleir, Telemarkskanalen
2013 Landsleir Stavanger
 2014 Gruppeleir 50 års jubileum. Milwaukee/Long Lake/New York, USA
2015 Kretsleir / Jamboree Eidsfjord / Jamboree i Japan (17 stk)
2016 Felles gruppeleir Tredalen (Hvaler)
2017 Landsleir Bodø
2018 Gruppeleir Ulfjotsvatn, Island
2019 Kretsleir / Jamboree Tromøya / Jamboree i West Virginia, USA (10 stk)
2020 Gruppeleir Luster
Åse på landsleir i 1965
Åse på landsleir i Steinkjer, 1965
Landsleir Skaugum
Landsleir, Skaugum, 1989
HSG i Sveits
Gruppeleir, Sveits, 2004
Speiderbarn ved Luster
Gruppeleir, Luster, 2008
To speidergutter
Landsleir, Åndalsnes, 2009
Padleleir
Gruppeleir, padleleir på Telemarkskanalen, 2012
Gruppebilde Tredalen
Gruppebilde Piratleir, Tredalen 2016

Foruten de faste leirene har flere av speiderne gjennom årenes løp reist selvstendig eller i mindre grupper til leire og samlinger i både inn- og utland. Vi har vært representert i England x 3, Sveits x 2 (Our Chalet og Kandersteg), Danmark x 2, Finland, Nederland, rundtur i Europa, Portugal og Sverige, samt Verdensspeiderjamboree i Australia 1986,  Sør- Korea i 1991, Sverige i 2011 og i Japan i 2015. I vårt 50 års jubileumsår deltok hele 31 speidere, rovere og ledere på en 13-dagers tur til USA, der vi deltok ved speiderleir i Milwaukee og hadde fantastiske dager i New York.

Speidergruppa i New York
Jubileumstur, 2014

Ved siden av alle leirene har enhetene i gruppa vært med på mange slags turer, som for eksempel; kanoturer, fjellturer, snøhuleturer, vintertelttur, pinseleir med sjøspeiderne og «Christiane», den årlige Leikvinjarturen og alle slags skogsturer.

Snøhuletur
Snøhuletur
Aketur
Småspeidere på aketur

Av annen virksomhet som gruppen har beskjeftiget seg med, er det verdt å nevne: Speiderjobben, hjelpetjeneste, sosialtjeneste for pensjonister, flaggheising på 17.mai, landskonkurranser, skirenn, sendt pakker til sjømenn, rebusløp, førstehjelpskurs, kurs i vinterspeiding, NM i speiding, radioamatør kurset JOTA (Jamboree on the air) og senere JOTI (Jamboree on the Internet), den årlige Hyggen-marknaden (arrangert uavbrutt, siden 1981), papirinnsamling, flaskeinnsamling og pensjonistfester.

Speiderbarn
Speiderjobben
17.maitog
17. mai 1978

Videre har roverne deltatt ved «Ta sjansen» i Holmenkollen i -88, roverstevner, roverlandsleir, NM i 5 kamp i 1991, 2009 og 2010, samt arrangert rovertreff  for kretsens rovere og arrangert de regionale rover 5-kampene i 1991 og i 1995.

Ta sjansen 1988
Ta sjansen, Holmenkollen, 1988
Ta sjansen 1988
Ta sjansen, Holmenkollen, 1988

 

Vi har vært arrangører av: Kretsbannerkonkurransen i 1988, 2002, 2007, 2011 og 2016. Større kretssamlinger som St. Georgsdag, Tenkedag og kretsting har vi arrangert flere ganger. Vi var medarrangør av NM i speiding med 1200 speidere/150 patruljer, samlet på Skogsborg i Sætre, i juni 2013. Vi har også vært lokal arrangører av den landsomfattende TV-innsamlingsaksjonen i en årrekke fra 1979 og fremover.

Innsamlingsaksjon

Hyggen speidergruppe ga ut sin egen avis i 1979-1989 kalt «Hyggen Expressen».

Hyggen Expressen 1981
Hyggen Expressen, 1981
Hyggenexpressen-1988
Hyggen Expressen, 1988

 

Overfor menigheten har vi hjulpet til ved lysmesser og ungdomsgudstjenester. Vi har hatt den årlige speideropptagelsen i Røyken Kirke – uavbrutt, siden starten i 1964 og har siden 2008 arrangert stor årsfest med om lag 150 gjester i etterkant av denne.

Årsfest i Høyenhall
Årsfest

Nyttårsaften -99/2000 innledet vi det nye millennium med et fakkeltog og vardetenning på Ovnerudåsen, i samarbeid med andre foreninger i Hyggen. Vi samlet nærmere 300 Hyggenbøringer i 20 minusgrader! Arrangementet lever videre i dag, som en barnevennlig start på nyttårsfeiringen i regi av Hyggen Vel.

I et samarbeid med Hyggen Vel, grunneier og kommunen var vi med på et initiativ til å forskjønne området langs stranda. Vi kalte det «Hyggen Torget». Velet og grunneier tok dette med seg videre og området fremstår i dag som et flott uteområde til glede for befolkningen.

En av våre største dugnader er å sørge for rene friområder langs hele kysten av Røykens side mot Drammensfjorden. Alle speiderfamilier er med på denne vaktordningen fra 1.mai til 1.september hvor vi har tilsyn med områdene fra Grimsrud til Lahellholmen. Vi har gjort dette siden 1988. Kommunen er svært tilfreds med ordningen og vi har tjent gode penger.

Flere av våre ledere har deltatt som valgte eller oppnevnte ledere i kretsenes og forbundets komiteer og styrer. Åse Lien Aaberg, Hanne Lien Aaberg, Torgeir Feyling og Svein-Ole Nergaard har alle sittet flere år i kretsstyret. Åse satt som kretsleder i perioden: 1982-1987 og Torgeir satt som kretsleder i perioden 1996 -1999.

Åse har mottatt flere priser og hederstegn for sin innsats innen speiderarbeidet. I 1989 mottok hun «Gutten i Røyken prisen» og i 1994 fikk hun «Røyken kommunes kulturpris». Fra speiderforbundet har hun fått «Norges speiderforbunds Hederstegn», fra Nedre Buskerud krets ble hun tildelt «Kretsens Hederstegn» i 2002. I 2014 fikk hun tildelt «Paul Harris Fellow sin ærespris» fra Rotary og NSFs Æreskniv.  Høyest rangerer nok Kongens fortjenestemedalje, som hun mottok i 2006. Åse er fremdeles like aktiv, med faste speiderdager i uka, samt turer og andre arrangementer, og i 2019 mottok hun Sølvulven for sin innsats for speideren. Torgeir mottok i 2004 «Norges speiderforbunds Hederstegn» for lang og tro innsats, «Kretsens hederstegn» i 2011 og NSFs Ærekniv i 2014. Andre som har vært med lenge i Hyggen speidergruppe er Hanne Lien Åberg, som fikk «Norges speiderforbunds hederstegn» i 2004 og NSFs Æreskniv i 2014. Kari Lien Åberg fikk også NSFs Æreskniv i 2014. I 2004 fikk også Hilde Johansen Bakken NSFs Æreskniv.

Speidere har også mottatt hederstegn. I 2014 fikk Karen Sofie Hognestad Sennels, Alva Andersen, Oliver Rørvik Olsen og Amund Feyling Speidersjefens topputmerkelse. Den ble tildelt Silje Feyling og Oskar Nybø i 2015 og Kristian Meland og Thea Berg i 2016.

Speiderhuset

I alle år ble speiderarbeidet i Hyggen drevet rundt om i de mange hjem og i klasserom på Hyggen skole. Vi brukte også det gamle «Betanialokalet» en periode. I 1982 fikk Bjørn J. Andersen ideen om å kjøpe og pusse opp det gamle arbeiderforsamlingslokalet «Pøsen». I 1984 ble «Pøsen» kjøpt for kun kr. 21.000.

Speiderhuset før oppussingen
Speiderhuset tidlig på 1980-tallet

I 1989 ble det mye etterlengtede «Speiderhuset» ferdigstilt, etter 5 år med omfattende oppussing og tildels restaurering. En over 20 år gammel drøm var gått i oppfyllelse.

Speiderhuset
Speiderhuset etter oppussingen

«Speiderhuset ble opprinnelig bygget av «Karl snekker»(oldefar av Arne Karlsen) i 1898. Det skal visstnok ha kostet kr.12.000,- å bygge – inkludert benker! Det ble gjennom årenes løp påbygget et par ganger. Huset gikk i de første årene under navnet «Samhold» men ble fra midten av -30 tallet bedre kjent som «Pøsen». Huset har alltid vært en del av Hyggenfolkets sjel og historie. Foruten å være forsamlings- og festlokale for arbeiderforeningen og andre foreninger i Hyggen, rommet huset både bibliotek, ungdomsklubb og bygdekino i perioder. Bare ett arbeiderlokale var bygget før (i Arendal) men ettersom dette brant ned, regnes nå den gamle «Pøsen» bygningen som det eldste arbeiderforsamlingslokalet i Norge. En rekke berømte personligheter har vært på besøk i dette huset, bl.a. har «landsfaderen» Einar Gerhardsen vært på besøk hele tre ganger.»   (Kilde: Arne Karlsen, Hyggen Arbeiderforening)

Husets beliggenhet er flott, med nær tilknytting til friområdet på Langkilåsen. Huset har et historisk sus over seg og feiret sitt 100 års jubileum 21.november 1998. Det er med ærbødighet vi nå lar dette flotte lokalet leve videre som speidernes hus i Hyggen.

Speidergruppa var aktivt med i prosessen som førte til at Langkilåsen («Langen») ble friområde og ikke utbygget med flere hus og barnehage, slik utbyggerne ønsket. Dette kan vi nå nyte godt av. Langkilåsen vil mer enn noensinne bli en frisk lunge i et stadig tettere Hyggen sentrum.

Gapahuk
«Langen»

Foruten Speiderhuset, er vi medeiere i «Stabburet» ved Røyken kirke, sammen med Røyken speidergruppe. Dette stabburet hørte i sin tid til gamle Røyken pleiehjem og ble gitt som gave til våre to speidergrupper av kommunen. Det ble deretter flyttet og oppført ved siden av Røyken kirke, der det står i dag. Dette lokalet benyttes av oss til korte overnattingsturer og møter for småspeidere og tropp og benyttes fast til møtevirksomhet for Røyken speidergruppe.

I mai 2011 fikk vi omsider overta garasjen på Langkilåsen og  hele 2 mål tomt på «kjøpet» . Den samme høsten startet en total renovering  av dette bygget, slik at det nå fremstår som et brukervennlig og moderne lager for telt, utstyr og kanohenger.

Garasje
Garasjen på Langen før oppussing
Garasje
Garasjen etter oppussing

Foreldreforening

Alle våre medlemmers foreldre er automatisk med i foreldreforeningen. Vi har fått god støtte fra foreldreforeningen i alle år. Den startet opp som «mødreforening» på slutten av -60 tallet, men ble i 1979 til den foreningen vi har i dag, i forbindelse med sammenslåingen av gutte- og jentespeidingen i Hyggen. Foreningens hovedoppgave har vært å støtte speiderarbeidet så vel praktisk som økonomisk. Foreningen arrangerer hvert år Hyggenmarknaden (uavbrutt siden 1981),  Årsfest, 17.mai-frokost, 17.mai-lotteri og grøtfest.

På 1980-tallet var hovedoppgaven til foreldreforeningen i en femårsperiode å restaurere Speiderhuset. Enormt mange dugnadstimer og ekstratiltak ble satt i gang for å gjennomføre drømmen om et eget hus. Vi kan spesielt takke Fredrik Rydgren, Odd Hugo og Irene Knutsen, Anne-Grethe Karlsen og Per Ovenstad for realiseringen av Speiderhuset slik det fremstår i dag. For denne innsatsen fikk de fem foreldrene overrakt: «Speiderforbundets hederstegn for ikke-speidere».

Da speiderhuset stod ferdig ble det opprettet et husstyre, som tar for seg alt det praktiske ved huset. I alle år har vi jobbet med å få innlagt vann og kloakk. Våren 2004 ble vann tilkoblet og vi kunne «gå på wc» på Speiderhuset for første gang. Utover sommeren tok det nye kjøkkenet og garderoben form og tilbygget ble innviet ved at vi arrangerte kretstinget 21. oktober 2004!   –En 15 års drøm var blitt en realitet, takket være iherdig dugnads innsats fra husstyret samt mange flinke foreldre, og det er naturlig å nevne spesielt Geir Haugen og Dag Saxebøl som har nedlagte hundrevis av arbeidstimer i dette prosjektet. Vi hadde aldri klart dette uten deres snekkerferdigheter. For denne jobben mottok de begge «Speiderforbundets hederstegn for ikke-speidere» ved jubileumsfesten i 2004. I 2014 fikk Linda Rørvik hederstegnet for lang innsats som leder i foreldreforeningen, og Vigdis Johansen for mange år som kasserer. Vi er også svært takknemlige for god økonomisk støtte fra krets/kommune og enkelte lag og bedrifter.