Hyggen Speidergruppe

Hyggen speidergruppe ble stiftet i 1964, og har lang tradisjon i Hyggen. Vi har rundt 100 medlemmer, fra 6 år og oppover, og tar gjerne imot flere medlemmer, både speidere og ledere. Leder for gruppa er Hanne Hognestad.

Hyggen speidergruppe oppstilt
Foto: Jane Lien

Vi har vårt eget speiderhus, opprinnelig bygget i 1898. Speiderhuset ligger i Hyggenveien 56, 3442 HYGGEN. Noen møter holdes på speiderhuset, mens mange av enhetene har speidermøter ute. Vi har to gapahuker på Langen (Langkilåsen), som ligger i skogen rett ved speiderhuset.

Kart Hyggenveien 56