Speiderhistorie

Speiderbevegelsen ble grunnlagt av Lord Robert Baden-Powell (BP) i 1907.

Baden-Powells egentlige navn var Robert Stephenson Smyth Baden-Powell. Han ble født 22. februar 1857 i London. Baden-Powell, også kalt Ste, gikk på kostskole da han var barn. Han var ikke noe glad i å gå på skolen. Derfor brukte han mye tid i en stor, flott skog som lå like ved skolen. Der sporet han vilt, fanget kaniner og stekte dem på spidd. Det var egentlig ikke lov for elevene å være ute i skogen. Derfor lærte han seg kamuflasje og å lage ild uten røyk, så han ikke skulle bli oppdaget.

Baden-Powell
Baden-Powell i Sør-Afrika, 1896

Da Baden-Powell ble voksen, gikk han inn i militæret. Han ble sendt til India, der han blant annet ble kurset i kartlesing. Baden-Powell var en flink militærspeider, og klarte ofte å lure seg inn i motstanderens leir uten å bli sett. I India fikk også BP rekrutter, som han kurset i speidertjeneste. I den forbindelse skrev han en lærebok, «Aids to Scouting». Baden-Powell hadde et mål om at soldater skulle kunne følge spor, overleve i naturen og kunne tenke selvstendig. Han deltok i Boerkrigen, noe han ble berømt for hjemme i England i 1900. I 1926 ble Baden-Powell forfremmet til kaptein, og ble stasjonert både i England, India og Afrika.

Tegning fra Valdres
Skisse fra Valdres, laget av Baden-Powell

Den første speiderleiren

Baden-Powell likte modellering og tegning, og ble etter hvert veldig opptatt av oppdragelse. Han hadde tanker om å lage et oppdragelsesprogram for gutter. I 1907 arrangerte han den første speiderleiren noensinne på en liten øy utenfor Sør-England, kalt Brownsea Island. Det var bare gutter som deltok, men de kom fra både rike og fattige familier. Et viktig prinsipp for Baden-Powell var at i speideren var alle like. Han arrangerte leirbål om kvelden, der han fortalte om opplevelser fra fremmede kanter av verden. Andre aktiviteter på leiren var førstehjelp, hygiene, naturkjennskap, samfunnslære, generell leirkunnskap, observasjon og matlaging på bål. I alt deltok 20 guter på leiren, delt inn i patruljer med hver sin leder. Baden-Powells erfaringer herfra dannet grunnlaget for videre speiding.

Baden-Powell og gutter på leir
Baden-Powell ved Brownsea, 1907

Scouting for Boys

I 1908 utga Baden-Powell boken «Scouting for Boys«, som var en omskriving av den tidligere boken «Aids to Scouting». Boken tok for seg temaer som speiding (bl.a. speiderløftet og speiderloven), naturkunnskap, hvordan man sporer dyr, leker, leirlivet og hvordan man holder seg sunn og frisk gjennom livsstil og selvdisiplin.

Scouting for Boys-omslag
Opprinnelig utgave fra 1908

Ett av grunnlagene for speiding er speiderloven. Loven har blitt revidert mange ganger, siste gang i Norge i 2016. Baden-Powell introduserte en tidlig versjon av speiderloven i boken Scouting for Boys i 1908- og 1911-utgavene:

  1. A scout’s honour is to be trusted.
  2. A scout is loyal.
  3. A scout’s duty is to be useful and to help others.
  4. A scout is a friend to all, and a brother to every other scout, no matter to what social class the other belongs.
  5. A scout is courteous.
  6. A scout is a friend to animals.
  7. A scout obeys orders.
  8. A scout smiles and whistles.
  9. A scout is thrifty.
  10. A scout is pure in thought, word and deed. (introdusert i 1911)

Robert møter Olave

Baden-Powells idé om speiding spredte seg raskt. I 1912 reiste han til en rekke andre land for å se hvordan ideen hadde utviklet seg og hvordan han kunne hjelpe de nyoppstartede speiderforbundene. På reisen møtte han Olave St. Clair Soames, som han senere giftet seg med. Robert og Olave fikk tre barn.

Robert og Olave Baden-Powell
Robert og Olave Baden-Powell

Etter hvert ble speidingen mer organisert, og i 1922 ble WOSM, speiderguttenes verdensorganisasjon, dannet. Norge var med som ett av stiftelseslandene. Baden-Powell ble utnevnt til leder, og fikk tittelen Chief Scout of the World. I Norge var Norsk Speidergutt-Forbund med i WOSM til 1978, da det ble flyttet til Norges speiderforbund. Fra 2003 har medlemskapet vært knyttet til Speidernes fellesorganisasjon.

Etter hvert ble også jentespeiding innført. I 1930 ble pikenes verdensorganisasjon, WAGGS, etablert og Olave ble valgt til pikenes verdenssjef, World Chief Guide.

 

Baden-Powell og speidergutter
Baden-Powell i Canberra, 1927

Speiding i Norge

I Norge stiftet Christian Dons og Hans Møller Gasmann Norges Speidergutt-Forbund 25. mars 1911. Dons hadde kommet i kontakt med speiderbevegelsen da han bodde i England. Dons og Gasmann arrangerte turer og samlinger ved Hauktjern ved Sarabråten. Det var i dette området Norges første speidergruppe ble stiftet, kalt 1. Christiania. Den første speiderkretsen i Norge var Kristiania krets, som bestod av fem tropper. Ti år senere, i 1921, ble Norges Speiderpikeforbund dannet. I 1978 ble de to forbundene slått sammen til Norges speiderforbund.

Baden-Powell og Gasmann
Baden-Powell og Gasmann

I Hyggen startet vi med speiding i 1964, og har en lang historie. Du kan lese mer om speidergruppas historie under vår side om historikk.

Kilder:

Baden-Powell, R. (2005). Scouting for Boys.

Speidermuseet. (2013). Bilder og illustrasjoner av og med Lord Baden-Powell. Hentet 11.04.2017 fra  http://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Bilder_og_illustrasjoner_av_og_med_Lord_Baden-Powell

Speidermuseet. (2016). Lord Baden-Powell. Hentet 13.04.2017 fra http://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Lord_Baden-Powell.

Speidermuseet. (2016). WOSM. Hentet 12.04.2017 fra http://leksikon.speidermuseet.no/wiki/WOSM.

Speidermuseet. (2017). Speiderloven. Hentet 11.04.2017 fra  http://leksikon.speidermuseet.no/wiki/Speiderloven.