Speiderloven

Når speiderne (fra småspeider og oppover) tas opp i en ny enhet avlegger de speiderløftet. Det lyder som følger: «Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven».

Speiderloven legger grunnlaget for speiderarbeidet. Loven sier ikke noe om hva en speider skal, men hva en speider er.

Dagens speiderlov lyder slik:

  1. En speider søker sin tro og respekterer andres.
  2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
  3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
  4. En speider er en god venn.
  5. En speider er ærlig og pålitelig.
  6. En speider kjenner naturen og verner om den.
  7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
  8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
  9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
  10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

Loven ble sist revidert i 2016.

Den første speiderloven ble utformet av Lord Baden-Powell i boken Scouting for Boys i 1908. Opprinnelig var den inspirert av riddernes lover og idealer. Du kan lese mer om denne under speiderhistorie.